karmijnrood podiumkunst

cropped-FC12_BS_OP_0574.jpg

KARMIJNROOD 


Podiumkunst die de mens verbindt
met zichzelf en met de ander
Podiumkunst als verademing
Podiumkunst als adem


Stichting Karmijnrood Podiumkunst is opgericht in 2014, met als doel een kwalitatief en oorspronkelijk theaterproduct maken midden in de Limburgse samenleving.Karmijnrood is een professionele theatergroep waar professionals en amateurs samenwerken

De artistieke kern wordt gevormd door Peter Stam en Joost Horward . Opgeleid aan Toneelacademie Maastricht.

Peter Stam en Joost Horward maken al meer dan 12 jaar samen bijzonder locatietheater in de provincie Limburg. Ze zijn de makers van spraakmakende en veelbezochte toneelproducties. Van de Warg trilogie (een boerentragedie) tot en met Hartman en zoon, spel van een engel. Hun werkwijze was een landelijk voorbeeld en leidde tot de publicatie Warg, over samenwerking tussen amateurs en professionals, een uitgave van het landelijk fonds voor de podiumkunsten.

Met de oprichting van stichting Karmijnrood en het bespelen van de eigen werkruimte kiezen zij voor een meer omlijnde identiteit. Karmijnrood werkt kleinschalig, met een minimum aan technische faciliteiten, dicht op de huid van het publiek, om een intense manier van samenzijn te bereiken.

Tableau de la Troupe
Peter Stam, Joost Horward, Emmy Kurvers, Patrick Severens, Denis Coenegracht, Paulien Hermus en Han Hos.
Marja Burmanje, Riet Mertens.

Het bestuur
Jacques Giesen Voorzitter
Rebekka Straetmans Secretaris
Petra van den Berg penningmeester

Wij zijn veel dank verschuldigd aan Provincie Limburg /
Het Huis voor de Kunsten Limburg / Hotel restaurant de Roosterhoeve /
Edwin Smet grafische vormgeving